Ενημέρωση Για Τους Καταναλωτές, Σχετικά Με Τη Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ενημέρωση Για Τους Καταναλωτές, Σχετικά Με Τη Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) - είναι γνωστή και σαν πιστοποιητικό για την ΔΕΗ

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) - είναι γνωστή και σαν πιστοποιητικό για την ΔΕΗ-, άλλαξε και επικαιροποιήθηκε πρόσφατα με την Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 884 B 15.05.2011). Η αλλαγή αυτή έγινε με σκοπό να μειωθούν η ηλεκτροπληξίες και οι πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια, να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ποιότητα των ηλεκτρικών μας εγκαταστάσεων. H πλήρης εφαρμογή της νέας ΥΔΕ ξεκινά από την 01.11.2011.

Για την καλύτερη αξιοποίηση αυτής της προσπάθειας της Πολιτείας και των ηλεκτρολόγων παρουσιάζονται εδώ μερικές απλές ερωτήσεις και απαντήσεις με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών για το θέμα αυτό:

Τι είναι η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη;

Είναι η Υπεύθυνη Δήλωση του Ηλεκτρολόγου προς την ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με την οποία δηλώνει ότι η εγκατάσταση που περιγράφεται σε αυτήν: -Είναι κατασκευασμένη με βάση την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία.

Έχει ελεγχθεί από τον ίδιο τον ηλεκτρολόγο που την υπογράφει με βάση επίσης την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία.

Παραδίδεται η εγκατάσταση από τον ηλεκτρολόγο στον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη της και του παρέχει την προβλεπόμενη ασφάλεια από ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και από κακή λειτουργία. Συνοπτικά, στην ΥΔΕ θα πρέπει να περιγράφονται με λεπτομέρειες και με υπευθυνότητα τα θετικά αποτελέσματα του τσεκ-απ της εγκατάστασης που απαιτείται από την Νομοθεσία. Επομένως δεν πρέπει να είναι ένα τυπικό ‘’χαρτί’’ αλλά αποτέλεσμα μια μεθοδικής και υπεύθυνης ηλεκτρολογικής εργασίας. Αποτελείται από τουλάχιστον πέντε σελίδες (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλ. σχέδιο εγκατάστασης και ηλ. σχέδιο πίνακα)

Σε τι ωφελεί;

Στο να τηρούνται οι κανόνες και η Νομοθεσία που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έτσι ώστε αυτές να κατασκευάζονται και να διατηρούνται πραγματικά ασφαλείς και λειτουργικές για τους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες τους, ώστε να μειωθούν τα ατυχήματα (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια) που προέρχονται από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο να εντοπίζονται και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οι ιδιοκτήτες, οι χρήστες αλλά και οι ηλεκτρολόγοι που δεν τηρούν την Νομοθεσία η οποία αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Στο να αποδίδονται ευθύνες σε περιπτώσεις ατυχημάτων (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια).

Είναι υποχρεωτική;

Χωρίς ΥΔΕ δεν μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί μια νέα εγκατάσταση ή μια παλαιά στην οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση της λόγω ανάγκης επανελέγχου. Οι απαιτήσεις αυτές προκύπτουν από την Νομοθεσία, ισχύουν για όλη την Ελλάδα και για όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ηλεκτρικής επιχείρησης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ)

Ποιος την συντάσσει και τι περιλαμβάνει η νέα ΥΔΕ;

Την συντάσσει ο ηλεκτρολόγος ,ο οποίος:

Έχει κατασκευάσει μια νέα ηλεκτρική εγκατάσταση για να ηλεκτροδοτηθεί.

Έχει κάνει αλλαγές ή προσθήκες σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση για να επιβεβαιώσει ότι είναι ασφαλής.

Επανελέγχει μια υπάρχουσα εγκατάσταση για να επιβεβαιώσει επίσης ότι είναι ασφαλής. Στην ΥΔΕ περιλαμβάνεται όλη η ηλεκτρική εγκατάσταση μετά τον μετρητή της ηλεκτρικής επιχείρησης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δίδει ρεύμα σε φώτα, πρίζες και ηλεκτρικές συσκευές. Από τον μετρητή ξεκινά και η ευθύνη του ηλεκτρολόγου που συντάσσει την ΥΔΕ. Δεν περιλαμβάνεται ό έλεγχος αλλά και η ευθύνη των ηλεκτρικών συσκευών στην ΥΔΕ.

Χρειάζεται ανανέωση η ΥΔΕ;

Υπάρχει Νομική υποχρέωση για την ανανέωση της. Με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004, η ΥΔΕ είναι υποχρεωτική για αρχικό έλεγχο και για επανέλεγχο. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της.

Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

  • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια.
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
  • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.
  • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (πισίνες, μαρίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση,
  • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης.
  • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς).
  • Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)

Ποιες υποχρεώσεις δημιουργούνται για τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη της εγκατάστασης;

 Ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης κάθε ελληνικής ηλεκτρικής εγκατάστασης:

-Είναι υποχρεωμένος και υπεύθυνος από τον Νόμο 4483/1965 (ΦΕΚ Α 118/Α/65) αλλά και από την Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 884 B 15.05.2011) να ζητά την διενέργεια επανελέγχου της εγκατάστασης του με βάση την κατηγορία της, κατά τα χρονικά διαστήματα που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Για την υποχρέωση του αυτή ενημερώνεται μέσω της ΥΔΕ από τον ηλεκτρολόγο και πρέπει να υπογράφει ότι έλαβε γνώση για την υποχρέωση του αυτή.

Είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση και να υπογράφει το ή τα πρωτόκολλα ελέγχου και την έκθεση παράδοσης της ΥΔΕ που έχει συντάξει ο ηλεκτρολόγος για την εγκατάσταση του.

Σε περίπτωση σοβαρών αλλαγών ή προσθηκών στην εγκατάσταση του θα πρέπει να απευθύνεται μόνο σε αδειούχους ηλεκτρολόγους και να ζητά νέα ΥΔΕ, την οποία θα πρέπει να καταθέτει στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι σε περίπτωση ατυχήματος από ηλεκτρικά αίτια ό ιδιοκτήτης ή ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης μπορεί να οριστεί συνυπεύθυνος και άγνοια Νόμου δεν αιτιολογείται.

Για περισσότερες πληροφορίες;

Συζητήστε για το θέμα αυτό με έναν ενημερωμένο αδειούχου ηλεκτρολόγο, ή με ένα επαγγελματικό σωματείο ηλεκτρολόγων της περιοχής σας.

 

 

 

 

 

Γιώργος Σαρρής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

www.sarrisg.gr

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

Είμαστε μια οικογένεια που σήμερα αριθμείται από 100 ενεργούς επαγγελματίες. Μια ομάδα, με κοινούς στόχους, όραμα και μεράκι.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπαύσεως 15Α & Αντωνίου Κ. Δημητρίου

19400 Κορωπί

 • Email: info@seheml.gr
 • Τηλ: 210 66 24 676
 • ΦΑΞ 210 66 24 652

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο ιστότοπος έχει συμμορφωθεί με τον κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR.

Ο Ιστότοπος seheml.gr ΔΕΝ χρησιμοποιεί, αποθηκεύει, διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών, ούτε τα μεταβιβάζει σε τρίτους.
Ο παρόν ιστότοπος τρέχει σε πρωτόκολλο HTTPS, μία επιπλέον βαθμίδα ασφαλείας, την SSL (Secure Sockets Layer),μέρος ενός ευρύτερου πρωτοκόλλου ασφαλείας το οποίο ονομάζεται Transport Layer Security (TLS).
© Copyright 2018 seheml.gr . All Rights Reserved Alchemy Δ

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies